تاریخچه کتابخانه

معرفی و تاریخچه

 شاید بتوان گفت که تولد اولیه کتابخانهبه سال ۱۳۶۸ با اخذ مجوز برای راه اندازی رشته آمار در دانشکده اقتصاد با تاسیس رشته آمار شروع شد. در سال ۱۳۹۷حدود ۴۰۰۰عنوان کتاب با مجموعه‌ای منابع فارسی و غیرفارسی در حوزه موضوعی آمار، ریاضی و کامپیوتر از مجموعه کتابخانه دانشکده اقتصاد خارج و پایه اولیه تأسیس کتابخانه بطور مستقل در دانشکده آمار و علوم ریاضی قرار گرفت. این کتابخانه در حال حاضر دارای بیش از 3000 جلد کتاب فارسی، 2000 جلد کتاب لاتین می باشد. قابل ذکر است که پایان نامه ها و مجلات به صورت دیجیتالی در دسترس هستند.                                                                                       

بخش‌های مهم کتابخانه عبارتند از: بخش امانت و خدمات تحویل مدرک، بخش سازماندهی و پردازش دانش، بخش نشریات ادواری، و طرح‌های پژوهشی، بخش خدمات مرجع می باشد. دانشکده از زحمات همکاران کتابخانه،سرکار خانم اکرم شیخ ، سرکار خانم محبوبه رنجبر و تمام عزیزانی که در راه اندازی این کتابخانه سهیم بوده اند تشکر و قدردانی می نماید.