اخبار

راه اندازی درخواست مهمانی در سامانه گلستان

راه اندازی درخواست مهمانی در سامانه گلستان

فرایند پذیرش دانشجوی میهمان از سایر دانشگاه‌ها مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ با کد رهگیری ۳۷۳۱۱۱۱ به دانشکده‌ها ارسال و مطابق راهنمای ارسالی در سامانه گلستان قابل استفاده برای دانشجویان متقاضی می‌باشد. لذا از این پس کلیه درخواست‌های میهمانی از طریق سامانه گلستان انجام می‌گردد و به درخواست‌های خارج از سامانه و درخواست‌های اتوماسیون اداری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ادامه مطلب
چهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیم

چهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیم

چهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیم با همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت و همچنین انجمن علمی تحلیل پوششی داده ها با مجوز از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و پایگاه استنادی جهان اسلام در تاریخ ۹ الی ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد

ادامه مطلب
مهلت درخواست تمدید سنوات نیمسال اول ۱۴۰۱

مهلت درخواست تمدید سنوات نیمسال اول ۱۴۰۱

دانشجویانی که مشمول تمدید سنوات آموزشی و یا ارفاقی نظام وظیفه می باشند : در مقطع کارشناسی تا تاریخ ۱۷ تیر ماه سال جاری و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه و قبل از شروع انتخاب واحد می بایست نسبت به تمدید سنوات خود در سامانه آموزشی گلستان اقدام نمایند. بدیهی است درخواستهای بعد از تاریخهای اعلام شده بررسی نخواهد شد و عواقب آن متوجه دانشجو خواهد بود .

ادامه مطلب