فصلنامه ها

دو فصلنامه : مدلسازی و محاسبات آماری

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این مجله علمی به اینجا مراجعه نمایند