مشاوره

خدمات تخصصی مشاوره و روانشناسی دانشکده

مشاوره خدمات توزیع منابع علمی

اطلاعات نقش کلیدی در کلیه امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. رشد فزاینده تولیدات علمی و تنوع محمل­ های اطلاعاتی، پژوهش در عصر حاضر را دچار تغییر کرده است. در کنار تولیدات علمی و حجم زیاد اطلاعات؛ توانایی دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، اطمینان از تکراری نبودن پژوهش، آگاهی از محتویات علمی منتشر شده، به روز بودن، آشنایی و توانایی استفاده از انواع محمل­های اطلاعاتی ضرورت پیدا می­کند.

خدمات مشاوره توزیع منابع در حداقل  3  جلسه متوالی به صورت رایگان به دانشجویان ارائه میشود. اطلاعات دانشجویان به همراه مسئله پژوهشی در نمونه فرم ضمیمه شده، جهت ارائه آموزش مناسب با نیاز اطلاعاتی که از جانب دانشجو مطرح شده؛ ثبت می شود . در هر جلسه مباحث آموزش داده شده  به صورت عملی تمرین و رفع اشکال می شود.

جهت دریافت پاسخ سوالات خود از خدمات "مشاوره توزیع منابع علمی " دانشکده بصورت رایگان در روزهای یکشنبه از ساعت 9 الی 12 استفاده کنید. جهت تعیین وقت به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمائید، همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر از فایل های زیر استفاده نمائید:

مشاوره خدمات منابع توزیع علمی

توضیحات تکمیلی درخصوص مشاوره خدمات منابع توزیع علمی

فرم مشاوره خدمات منابع توزیع علمی

فرم خدمات مشاوره تلفنی