• آرشیو اخبار آموزشی


قابل توجه دانشجویان گرامی

1399/03/18

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی آموزشی استادان

به نام خدا
اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی آموزشی استادان
دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان پایان ترم (نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98)، به صورت اینترنتی می باشد.
 مقتضی است دانشجویان محترم از تاریخ 99/03/22 لغایت 99/04/03 با مراجعه به سیستم آموزشی دانشگاه (سما)، نسبت به تکمیل پرسشنامه های ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 اقدام نموده و پس از تکمیل فرمهای مزبور،  یک هفته قبل از آغاز اولین امتحان خود نسبت به دریافت برنامه امتحانی خود اقدام نمایند.
مدیریت برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه


بازدید: 801خروج