• فرهنگی دانشجویی


آیین نامه حمایت از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور
آیین نامه حمایت از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور
آیین نامه حمایت از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور
 ١١:٢٢ - 1397/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
جشنواره هنری هفته پژوهش با موضوع فرصت ها و چالش های ملی
جشنواره هنری هفته پژوهش با موضوع فرصت ها و چالش های ملی
جشنواره هنری هفته پژوهش با موضوع فرصت ها و چالش های ملی
 ٠٩:١٧ - 1397/08/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی مدل های گرافیکی احتمالی
کرسی ترویجی مدل های گرافیکی احتمالی
کرسی ترویجی مدل های گرافیکی احتمالی
 ٠٨:٢٨ - 1397/08/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی مدل سازی زبانی مبتنی بر شبکه های عصبی
کرسی ترویجی مدل سازی زبانی مبتنی بر شبکه های عصبی
کرسی ترویجی مدل سازی زبانی مبتنی بر شبکه های عصبی
 ١٥:٥١ - 1397/08/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
گرامیداشت روز آمار و برنامه ریزی
گرامیداشت روز آمار و برنامه ریزی
گرامیداشت روز آمار و برنامه ریزی
 ١٤:٤٨ - 1397/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>