• فرهنگی دانشجویی


کارگاه نرم افزار GAMS
کارگاه نرم افزار GAMS
کارگاه نرم افزار GAMS
 ٠٨:٣٨ - 1397/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه کلیه دانشجویان - تکمیل فرم ارزشیابی اساتید
اطلاعیه
قابل توجه کلیه دانشجویان - تکمیل فرم ارزشیابی اساتید
 ١١:٥٤ - 1397/09/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم ریاضی و رایانه
برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم ریاضی و رایانه
برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم ریاضی و رایانه
 ١٣:٤٨ - 1397/09/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
میزگرد نحوه ارتباط بین مهندسی، علوم کامپیوتر وعلوم انسانی
میزگرد نحوه ارتباط بین مهندسی، علوم کامپیوتر وعلوم انسانی
میزگرد نحوه ارتباط بین مهندسی، علوم کامپیوتر وعلوم انسانی
 ١٣:٣٩ - 1397/09/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
میزگردعلمی مدل های ریاضی بازارهای مالی
میزگردعلمی مدل های ریاضی بازارهای مالی
میزگردعلمی مدل های ریاضی بازارهای مالی
 ١٣:٣٨ - 1397/09/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>