• فرهنگی دانشجویی


 ٢٠:١٠ - 1399/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:١٨ - 1399/09/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٠:٣٢ - 1399/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی
مدل بندی و پیش بینی داده های مالی با استفاده از کلاسی از فرآیندهای اتورگرسیور تعمیم یافته تاپایدار شرطی
 ٢٠:٢٦ - 1399/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه هفته پژوهش
همراه با لینک ورود
 ١٨:٥٧ - 1399/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>