• خبر روز


تشویق آثار پژوهشی دانشجویان و کارمندان
تشویق آثار پژوهشی دانشجویان و کارمندان در بازه زمانی 1397/2/30 تا 1398/2/30
به اطلاع کلیه دانشجویان و کارمندان می رساند کسانیکه در بازه زمانی 1397/2/30 تا 1398/2/30 مقاله یا کتاب در نشریات داخلی و خارجی چاپ کرده اند می رساند که کلیه مستندات خود را تا 13 خرداد 1398 به امور پژوهشی دانشکده تحویل نمایند.
 ١١:٤٢ - 1398/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی
کرسی ترویجی جناب آقای دکتر وحید رضائی تبار با موضوع: یادگیری ساختاری مدل های گرافیکی با استفاده از روش های MCMC
سومین کرسی ترویجی دانشکده علوم ریاضی و رایانه توسط جناب آقای دکتر وحید رضائی تبار عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی آمار با موضوع: یادگیری ساختاری مدل های گرافیکی با استفاده از روش های MCMC در تاریخ 12 خرداد برگزار می گردد.
 ٠٩:١٤ - 1398/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی جناب آقای دکتر حسین تیموری فعال
کرسی ترویجی جناب آقای دکتر حسین تیموری فعال با موضوع: پیچیدگی ارتباطاتی توابع بولی و حدس باز کارپ در علوم کامپیوتر نظری
دومین کرسی ترویجی دانشکده در سال 1398 توسط جناب آقای دکتر حسین تیموری فعال عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی رایانه با عنوان «پیچیدگی ارتباطاتی توابع بولی و حدس باز کارپ در علوم کامپیوتر نظری»
 ١٤:٠٠ - 1398/02/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه ارزشیابی نیمسال دوم اساتید
اطلاعیه ارزشیابی نیمسال دوم اساتید
آخرین مهلت پر کردن ارزیابی اساتید جهت گرفتن کارت ورود به جلسه
 ١٣:٢٧ - 1398/02/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٠٧ - 1398/02/14 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>