اخبار

اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع

برنامه زمانی شروع کلاسهای ترم جدید

فراخوان دوم جذب نیروی امریه سربازی وزارت ارتباطات شبکه دولت

فراخوان دوم جذب نیروی امریه سربازی وزارت ارتباطات شبکه دولت

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

کارگاه

مقدماتی بر یادگیری ماشینی در پایتون

میزگرد علمی

بررسی شاخص های یک دانشگاه برتر و ارتباط آنها با نیازهای واقعی جامعه

میزگرد علمی

کاربرد مدل های MCMC در شبکه های بیزی

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع

برنامه زمانی شروع کلاسهای ترم جدید

فراخوان دوم جذب نیروی امریه سربازی وزارت ارتباطات شبکه دولت

فراخوان دوم جذب نیروی امریه سربازی وزارت ارتباطات شبکه دولت

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

کارگاه

مقدماتی بر یادگیری ماشینی در پایتون

میزگرد علمی

بررسی شاخص های یک دانشگاه برتر و ارتباط آنها با نیازهای واقعی جامعه

میزگرد علمی

کاربرد مدل های MCMC در شبکه های بیزی

دسترسی