اخبار

اخبار و رویدادها

راه اندازی نسخه اولیه سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) در مرکز فناوری اطلاعات

نسخه اولیه این سامانه به آدرس sepad.atu.ac.ir جهت ثبت درخواست و رفع مشکلات احتمالی حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه به صورت آنلاین هم اکنون در دسترس کاربران دانشگاه علامه طباطبایی می باشد

هفتمين جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي

هفتمين جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي

چهارمين جشنواره ملي مديريت بحران ثامن

چهارمين جشنواره ملي مديريت بحران ثامن

زمان برگزاري امتحانات روز 21 ديماه

زمان برگزاري امتحانات روز 21 ديماه

اولويت هاي پژوهشي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 96-95

اولويت هاي پژوهشي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 96-95

اطلاعيه مهم : دسترسي كامل به پايگاه اطلاعاتي امرالد

اطلاعيه مهم : دسترسي كامل به پايگاه اطلاعاتي امرالد

اطلاعیه ها

راه اندازی نسخه اولیه سامانه پشتیبانی آنلاین دانشگاه (سپاد) در مرکز فناوری اطلاعات

نسخه اولیه این سامانه به آدرس sepad.atu.ac.ir جهت ثبت درخواست و رفع مشکلات احتمالی حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه به صورت آنلاین هم اکنون در دسترس کاربران دانشگاه علامه طباطبایی می باشد

هفتمين جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي

هفتمين جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي

چهارمين جشنواره ملي مديريت بحران ثامن

چهارمين جشنواره ملي مديريت بحران ثامن

زمان برگزاري امتحانات روز 21 ديماه

زمان برگزاري امتحانات روز 21 ديماه

اولويت هاي پژوهشي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 96-95

اولويت هاي پژوهشي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 96-95

اطلاعيه مهم : دسترسي كامل به پايگاه اطلاعاتي امرالد

اطلاعيه مهم : دسترسي كامل به پايگاه اطلاعاتي امرالد

تب دانشگاه علامه

دسترسی