اخبار

اخبار و رویدادها

اولویت‌های پژوهشی بانک شهر در سال 1396

و فرم پروپوزال درخواست طرح پژوهشی بانک یادشده

برگزاري رويداد كارآفرينانه

استارتاپ ويكند داده پلاس

دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

اولویت‌های پژوهشی بانک دی در سال 96

اولویت‌های پژوهشی بانک دی در سال 96

ششمین کارگاه آموزشی دانشگاه سبز

ششمین کارگاه آموزشی دانشگاه سبز

دوره های مختلف و متنوع مهارت افزایی

دوره های مختلف و متنوع مهارت افزایی

اطلاعیه ها

اولویت‌های پژوهشی بانک شهر در سال 1396

و فرم پروپوزال درخواست طرح پژوهشی بانک یادشده

برگزاري رويداد كارآفرينانه

استارتاپ ويكند داده پلاس

دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

اولویت‌های پژوهشی بانک دی در سال 96

اولویت‌های پژوهشی بانک دی در سال 96

ششمین کارگاه آموزشی دانشگاه سبز

ششمین کارگاه آموزشی دانشگاه سبز

دوره های مختلف و متنوع مهارت افزایی

دوره های مختلف و متنوع مهارت افزایی

تب دانشگاه علامه

دسترسی