• فرم ها، آئین نامه ها و بخشنامه ها
عمومی

آئین نامه دانشجویان مشمول متقاضی سفرهای زیارتی و سیاحتی

فرم تحویل مدارک پزشکی

آئین نامه غیبت امتحانی دانشجویان

آئین نامه شناسایی نخبگان وظیفه

راهنمای استفاده از پردازشگر تک لایو و بسته زی پرشین


کارشناسی

اصلاحیه آیین نامه مهمان انتقال

آیین نامه مهمان و انتقال

شیوه نامه حذف ترم، حذف پزشکی و مرخصی تحصیلی

آئین نامه جدید دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته، ناپیوسته)

دستور العمل ثبت و تغییر نمرات مقطع کارشناسی

آیین نامه پذیرش با آزمون استعداد های درخشان در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد

شیوه نامه اجرائی آئین نامه دوره کارشناسی

دستورالعمل جدید استعداد درخشان قابل اجرا در دانشگاه علامه طباطبائی


کارشناسی ارشد

شیوه نامه آماده سازی و تحویل پایان نامه به کتابخانه

شیوه نامه اجرائی آئین نامه کارشناسی ارشد

شیوه نامه اجرایی نحوه پذیرش و معادلسازی دروس دانشجویان مهمان، انتقالی، تغییر رشته، انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل

طرح پیشنهادی پایان نامه

فرم فارغ التحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد- آموزش محور

فرم فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد (آموزشی- پژوهشی)- روزانه

فرم فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد (آموزشی- پژوهشی)- شبانه

فایل تک پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تایید اصلاحات پایان نامه و رساله

فرم درخواست افزایش سنوات تحصیلی


دکتری

شیوه نامه اجرائی آئین نامه دوره دکتری تخصصی

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی سال ۹۵-۹۴ و بعد از آن و تمامی کاربرگ های آن

آیین نامه دوره دکتری ورودی های ۸۹ و بعد از آن

آیین نامه دوره دکتری ورودی ۸۸

آیین نامه دوره دکتری ۸۴ تا ۸۸

دستور العمل خلاصه ارزیابی جامع

نمره رساله دوره دکتری

نمره زبان تافل قابل قبول دانشگاه

دستورالعمل چاپ مقاله در مجلات و نشریات معتبر

شیوه نامه برگزاری آزمون جامع دوره دکتری

آئین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان در دوره دکتری

فرم فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری

فایل تک رساله دکتری

طرح پیشنهادی رساله

فرم تایید اصلاحات پایان نامه و رساله

فرم درخواست افزایش سنوات تحصیلی