• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگي: رضا پورطاهری  

مدرک تحصيلي: دکترای رشته آمار 

ايميل: pourtaheri@atu.ac.ir 

شماره تماس:  88725704

   رييس دانشكده         

دريافت رزومه علمي و پژوهشي