• خبر روز


 ١٥:٠٧ - 1399/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیۀ شمارۀ 7 معاونت آموزشی دانشگاه درخصوص دستورالعمل برگزاری امتحانات
دستورالعمل برگزاری امتحانات پایانی و سنجش یادگیری دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی 99-9
.
 ١٤:٢٧ - 1399/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٤٣ - 1399/02/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 6 معاونت آموزشی مشترک با معاونت دانشجویی دانشگاه
اطلاعیه شماره 6 معاونت آموزشی مشترک با معاونت دانشجویی دانشگاه
 ٠٩:٣٧ - 1399/02/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
اعلام مواد ارزیابی آزمون جامع نیمسال دوم تحصیلی 99-98
اعلام مواد ارزیابی آزمون جامع نیمسال دوم تحصیلی 99-98
 ٠٩:٣٣ - 1399/02/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>