• آرشیو اخبار آموزشی


پاسخ به سوالات دانشجویان در خصوص آزمون مجازی به صورت تلفنی امکان پذیر شد

1399/04/06

با توجه به برگزاری آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی به صورت مجازی،شماره تماس های روسا و کارشناسان آموزشی دانشکده ها برای پاسخ به سئوالات دانشجویان اعلام شد.

لیست تلفن آموزش دانشکدهبازدید: 841خروج