• آموزش


دوره آموزشی طرح درس و فنون تدریس

1398/06/24

دوره آموزشی طرح درس و فنون تدریس

<بسمه تعالی>

دوره آموزشی "طرح درس و فنون تدریس" روز شنبه مورخ 98/6/23 در دانشکده علوم ریاضی و رایانه برگزار گردید. در این دوره که جهت آشنایی مدرسین با روش های تدریس تشکیل گردید کلیه مدرسین مدعو دانشکده علوم ریاضی ورایانه، مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو و مدرسین معرفی شده به دانشکده اقتصاد شرکت نمودند.

مدرس این دوره سرکار خانم دکتر زری سعیدی طلب استاد محترم دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی بوده اند.بازدید: 1454خروج