• آموزش


قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع

1397/11/13

برنامه زمانی شروع کلاسهای ترم جدید

 

قابل توجه دانشجویان تمام مقاطع

شروع کلاسهای نیمسال دوم98 -97 از تاریخ 97/11/13می باشد و حضور

 دانشجویان در همه مقاطع از این تاریخ الزامی است.بازدید: 1377خروج