• آموزش


اطلاعیه مهم برای دانشجویان رتبه های برتر

1398/08/19

قایل توجه دانشجویان رتبه برتر

دانشجویان دارای رتبه های برتر توجه داشته باشند، برای استفاده از فرصت استعدادهای درخشان ،از حذف غیر ضروری واحدهای درسی در ایام حذف و اضافه و حذف اضطراری و یا اخذ مرخصی تحصیلی خودداری نمایند .

در صورت هرگونه ابهام، آیین نامه استعداد درخشان به طور کامل در سایت دانشکده و دانشگاه و هم چنین در تابلو اعلانات دانشکده  موجود می باشد.



بازدید: 1126



خروج