• خبر روز


برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

1397/10/23

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97بازدید: 1866خروج