• خبر روز


قابل توجه دانشجویان ورودی 99

1399/10/20

تمام مقاطع

به منظور رفع نواقص مدارک بارگذاری شده امکان ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک تا روز یکشنبه 99/10/21 برای دانشجویان فراهم می باشد.

دانشجویانی که مدارک آنها به هر دلیلی ناقص می باشدجهت جلوگیری از مشکلات برگزاری امتحانات می بایست به تکمیل اطلاعات در موعد مقرر اقدام نمایند.بازدید: 83خروج