• خبر روز


قابل توجه دانشجویان

1399/09/19

جهت امور فارغ التحصیلی

با توجه به محدودیتهای اعمال شده درجهت راستای حضور کارشناسان در دانشکده به اطلاع دانشجویان محترم میرساند ، جهت جلوگیری از مراجعات مکرر شما عزیزان در ایام کرونا پس از هماهنگی واحدهای مختلف دانشکده مقرر شد دانشجویان مقطع کارشناسی جهت انچام امور فارغ التحصیلی خود روز سه شنبه و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد روز دوشنبه به داشکده مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است ، محدودیت تعیین شده فقط مربوط به امور فارغ التحصیلی می باشدبازدید: 172خروج