• خبر روز


تعطیلی دانشکده

1399/09/01

از تاریخ 1 آذر الی 12 آذر

به نام خدا

با توجه به تصمیم گیری ستاد ملی کرونا دانشکده از تاریخ  1 آذر لغایت  12 آذر ماه تعطیل می باشد .

دانشجویان گرامی میتوانند امور مربوط به دانشجویی و آموزشی خود را از طریق سامانه های دانشگاه پیگیری نمایند.

اخبار تکمیلی از را از وب سایت دانشکده دنبال کنید.بازدید: 118خروج