• آرشیو اخبار آموزشی


قابل توجه دانشجویان گرامی

1399/04/06

نکات و توصیه ها جهت شرکت در امتحانات مجازی

نکات و توصیه ها جهت شرکت در امتحانات مجازی

نحوه پاک کردن کش (cash) در سیستم عامل های مختلفبازدید: 1239خروج