• اطلاعیه تشکیل کلاس ها

كلاس درس  ارشد دكتر اسكويي ساعت 10 مورخ 18 مهرماه در آزمايشگاه مركز رايانه برگزار مي گردد.