• همکاری های بین الملل


 ١٥:٠٧ - 1399/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیۀ شمارۀ 7 معاونت آموزشی دانشگاه درخصوص دستورالعمل برگزاری امتحانات
دستورالعمل برگزاری امتحانات پایانی و سنجش یادگیری دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی 99-9
.
 ١٤:٢٧ - 1399/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٤٣ - 1399/02/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
اردیبهشت ماه 1399
ششمین همایش ریاضیات و علوم انسانی (ریاضیات مالی)
ششمین همایش ریاضیات و علوم انسانی
 ١٠:٤٤ - 1398/11/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم 99-98
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم 99-98
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم 99-98
 ١٢:٥١ - 1398/10/08 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>