• فرهنگی دانشجویی


برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم ریاضی و رایانه
برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم ریاضی و رایانه
برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم ریاضی و رایانه
 ١٣:٤٨ - 1397/09/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
میزگرد نحوه ارتباط بین مهندسی، علوم کامپیوتر وعلوم انسانی
میزگرد نحوه ارتباط بین مهندسی، علوم کامپیوتر وعلوم انسانی
میزگرد نحوه ارتباط بین مهندسی، علوم کامپیوتر وعلوم انسانی
 ١٣:٣٩ - 1397/09/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
میزگردعلمی مدل های ریاضی بازارهای مالی
میزگردعلمی مدل های ریاضی بازارهای مالی
میزگردعلمی مدل های ریاضی بازارهای مالی
 ١٣:٣٨ - 1397/09/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی سوآپ نکول اعتباری بر اساس یک فرآیند شدت لوی
کرسی ترویجی سوآپ نکول اعتباری بر اساس یک فرآیند شدت لوی
کرسی ترویجی سوآپ نکول اعتباری بر اساس یک فرآیند شدت لوی
 ١٣:٢٦ - 1397/09/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت
فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت
فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت
 ١١:٣٥ - 1397/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>