• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگي: نادر نعمت الهی  

مدرک تحصيلي: دکترای رشته آمار 

ايميل: nematollahi@atu.ac.ir 

شماره تماس:

   رييس دانشكده         

دريافت رزومه علمي و پژوهشي