• فرهنگی دانشجویی


برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
 ١٠:٢٨ - 1397/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مقدماتی بر یادگیری ماشینی در پایتون
کارگاه
مقدماتی بر یادگیری ماشینی در پایتون
 ٠٨:٢٤ - 1397/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی شاخص های یک دانشگاه برتر و ارتباط آنها با نیازهای واقعی جامعه
میزگرد علمی
بررسی شاخص های یک دانشگاه برتر و ارتباط آنها با نیازهای واقعی جامعه
 ٠٨:٢٢ - 1397/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
کاربرد مدل های MCMC در شبکه های بیزی
میزگرد علمی
کاربرد مدل های MCMC در شبکه های بیزی
 ٠٨:١٩ - 1397/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
عوامل موثر با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
کارگاه
عوامل موثر با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 ٠٨:١٤ - 1397/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>