اخبار

اخبار و رویدادها

لغو آزمون کتبی دروس تربیت بدنی و ورزش1

لغو آزمون کتبی دروس تربیت بدنی و ورزش1

آموزش نرم افزار WORD2010

براي تدوين پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري

دوره آمادگي آزمون تافل

دوره آمادگي آزمون تافل

برنامه امتحانات نيمسال اول - كارشناسي ارشد و دكترا

برنامه امتحانات نيمسال اول - كارشناسي ارشد و دكترا

برنامه امتحانات نيمسال اول - كارشناسي

برنامه امتحانات نيمسال اول - كارشناسي

برنامه هفته پژوهش دانشكده

برنامه هفته پژوهش دانشكده

اطلاعیه ها

لغو آزمون کتبی دروس تربیت بدنی و ورزش1

لغو آزمون کتبی دروس تربیت بدنی و ورزش1

آموزش نرم افزار WORD2010

براي تدوين پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري

دوره آمادگي آزمون تافل

دوره آمادگي آزمون تافل

برنامه امتحانات نيمسال اول - كارشناسي ارشد و دكترا

برنامه امتحانات نيمسال اول - كارشناسي ارشد و دكترا

برنامه امتحانات نيمسال اول - كارشناسي

برنامه امتحانات نيمسال اول - كارشناسي

برنامه هفته پژوهش دانشكده

برنامه هفته پژوهش دانشكده

تب دانشگاه علامه

دسترسی