اخبار

اخبار و رویدادها

چهاردهمين كنفرانس آمار ايران

چهاردهمين كنفرانس آمار ايران

کرسی ترویجی : اجماع در فناوری بلاک چین

یک مطالعه موردی در بیت کوین

کرسی ترویجی : مقایسه پردازش داده ها

با استفاده از یادگیری آماری و یادگیری ماشین

فراخوان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی

فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی

اطلاعیه ها

چهاردهمين كنفرانس آمار ايران

چهاردهمين كنفرانس آمار ايران

کرسی ترویجی : اجماع در فناوری بلاک چین

یک مطالعه موردی در بیت کوین

کرسی ترویجی : مقایسه پردازش داده ها

با استفاده از یادگیری آماری و یادگیری ماشین

فراخوان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی

فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی

تب دانشگاه علامه

دسترسی